Friday, January 20, 2017

Aktivní sledování AO 2017 - II. díl

Pokračování článku - Proč by hráči měli sledovat Australian Open. " Tady je několik věcí na které si dávat pozor a diskutovat o tom se svým hráčem - nebo ještě lépe si udělat několik poznámek a diskutovat o tom se svým trenérem. Pár tipů na co se zaměřit, když sleduji zápas v TV. Určitě těch věcí je mnoho na co se dá zaměřit při sledování zápasu. Já bych doporučoval, nebojte se mluvit s trenérem o tom. Dole jsem připojil dvě fotografie stejné hráčky. Rozdíl je, kde returnuje druhé podání a kde stojí na první. 

1. Jaký typ přístupu volí hráči, kteří se objevují na obrazovce? Reagují emocionálně po každém bodu, nebo volí "mrtvého brouka" a nechávají soupeře hádat. Jaký typ chování vypadá a vede k vítězství? 

2. Jak se pohybují hráči ? Jak můžeme tyhle vzory pohybů pomoci dostat k našim hráčům?

3. Jaké jsou komentáře (pokud stojí za to) v různých skóre zápasu ? Například, když je skóre 30-40 a mínus break, co komentátoři předvídají, že by mělo nastat, aby podávající  se vrátil a mohl získat game ? Jak se mohou děti učit z těchto situací?

4. Jak hráči používají celý kurt, aby získali bod? Vidíte vznikající geometrické vzorce? Jak to souvisí s tím, co se dítě učí ve školní matice? 

5. Kde stojí returnující na přijmu podání? Je uvnitř kurtu, nebo také stojí za čarou? Je postavení odlišné na první a druhé podání?

6. Jak hráči upravují hru, když prohrávají?

7. Jak se hráči přizpůsobují v obtížných podmínkách - větru, chyby, stíny, atd.? Jak můžete dítě naučit se od profesionálů být více adaptabilní, když nejsou optimální podmínky?

8. Jak hráči zvládají zranění, buď jejich, nebo soupeře? Nebo hráči, kteří dramatizují zranění, které hrají jen na oko? Nebo hráči, kteří se zraní jinde a chtějí pokračovat v soutěži a dělají, že zranění nemají?

9. Jak hráč, který vede uzavře set ? Nebo jak hráč ukončí zápas ? 

10. Jak hráči jednají při rozhovorech po zápasech? Jsou arogantní, nebo zlehčují? Jednají s novináři s respektem? Co říkají o nadcházejících soupeřích v následujících kolech?

Použitím kritického myšlení při sledování napínavých zápasů, je vaše dítě na dobré cestě se stát skutečným studentem hry, která by měla pomoci v jeho cestě k dosažení svých cílů. To může být nejlepší bezplatné poradenství, které někdy dostanete!

-----
1. Další trikem může být zakrytí horní, nebo dolní poloviny televize, takže se díváte pouze na jednoho hráče; můžete se naučit hodně

2. Já obvykle nesleduji míč tam a zpět, obvykle sleduji pouze jednoho nebo druhého hráče. Neučím se sledovat jak létá míč, ale sleduji rychlost a sekvence přípravy hráče.

3. Sedněte si se svým hráčem a vypněte zvuk a nechte trenéra vysvětlit, jak se dá tohle všechno aplikovat na vás.Pokud to půjde..

4. Tohle je známe jako " Sokratovská metoda" učení. - klást otázky, které aktivují kritické myšlení, učitel se snaží své studenty otázkami přivézt k novému poznání. Za hlavní přednost metody je považována forma zapojení studentů/účastníků do procesu poznávání a zvýšená motivace přijít věci "na kloub" oproti pouhému výkladu. Totéž platí při pohledu na dobrý tenis a jeho poznávaní.

-------------------
Překlad článku -  Active viewing - odkaz zde: 
Autor článku - Lisa Stone, January 17th 2012

No comments: