Monday, December 8, 2014

Univerzitní sport v USA s českou účastí

V České republice je mezi mladými lidmi  mnoho dobrých sportovců, avšak ne všichni vědí, jak mohou tohoto svého potenciálu využít. Hodně studentů se již během studia na střední škole rozhoduje, jakým směrem se po maturitě vydat. Musí si odpovědět na spousty otázek, než udělají jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v jejich životě. Někteří věnovali sportu většinu volného času, našli spoustu dobrých přátel a v neposlední řadě investovali často nemalé finanční prostředky. Naopak většina sportovců si velmi dobře uvědomuje, že na úspěšnou profesionální sportovní kariéru dosáhne jen zlomek "vyvolených", kterým mnohdy v životě pomůže i to tolik potřebné štěstí. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč se mnoho maturantů rozhodne odsunout sport na "druhou kolej" a plně se věnovat studiu na vysoké škole. Ze zkušeností svých starších spoluhráčů již většinou dobře vědí, že kombinace studia a sportování na závodní úrovni, je mnohdy velmi obtížné zvládnout, především časově.
Vysokoškolský systém ve Spojených státech amerických nabízí odpověď na většinu otázek, které mohou hrát zásadní roli v rozhodování o budoucnosti studentů-sportovců. Více než stoletá finanční podpora vlády dala univerzitám možnost vybudovat stipendijní program, který má za úkol podporovat dobré sportovce během jejich studia. Desítky mladých Čechů tak každoročně odcházejí na zkušenou za kvalitním vzděláním a špičkovým sportovním zázemím, na některou z více než dvou tisíc univerzit v USA, které každoročně nabízejí kolem 150 tisíc sportovních stipendií. Pro studenty, kteří chtějí využívat výhod této formy stipendia, je tedy kombinace studia a sportu přímo nutností.
Již téměř deset let působí v České republice agentura sport & university, která pomáhá českým studentům najít univerzitu v USA a získat sportovní stipendium. Každý student, jehož budoucím cílem je studium na univerzitě v USA, má své osobní ambice a požadavky. Kritérií pro výběr správné univerzity bývá mnoho; mezi základní patří kvalita vzdělání na univerzitě, nabízené studijní obory, sportovní úroveň univerzitního týmu, atraktivita lokality univerzity, ale také výše školou nabízeného stipendia. Najít tu správnou univerzitu, která bude splňovat jeho požadavky je pro českého studenta složité a časově náročné. Zájemce o stipendium tedy může využít služeb agentury sport & university (www.stipendia.cz), která nabízí studentům pomoc s oslovením jednotlivých univerzit v USA, k čemuž využívá vlastní databáze kontaktů. Agentura sport & university také pomáhá studentům při složitém přijímacím řízení a při vyřizování všech potřebných úkonů. Mladý sportovec, který začíná uvažovat o možnosti studia v USA a zároveň o možnosti využívat sportovního stipendia, musí splňovat základní požadavky. Jednou z hlavních podmínek pro získání sportovního stipendia je status amatéra, což znamená, že sportovec nesmí mít uzavřenou profesionální smlouvu nebo sportem jakkoliv vydělávat peníze. Mezi další podmínky patří dobré studijní výsledky na střední škole, úspěšné složení maturitní zkoušky, dobrá sportovní výkonnost a především mezinárodními jazykovými testy (TOEFL, SAT) snadno měřitelná znalost anglického jazyka. Možnost studia na univerzitách v USA využívají studenti, kteří právě ukončili studium na středních školách, popřípadě přestupují z vysoké školy v ČR do bakalářského cyklu v USA. Další možností je získat titul bakaláře v ČR a do USA odjet studovat magisterské studium.
Ideální doba začít se aktivně zajímat o studium v USA je na začátku třetího ročníku střední školy. Ačkoliv se to někomu může zdát brzy, složení jazykových testů a celý proces přijímacího řízení je časově náročné. Dalším důvodem, proč začít pracovat na své cestě za oceán jsou trenéři univerzitních týmů, kteří hledají nové hráče do svých družstev také v časovém předstihu. Být dobrým sportovcem a zároveň dobrým studentem během studia na střední škole v České republice přinese své ovoce i do vysokoškolského života v USA, kde je hlavním cílem univerzit vychovat z kvalitních sportovců především dobré studenty.

Autor článku: Ing. Monika Mertová, MBA

                         Zakladatelka agentury Sport & University