Thursday, May 25, 2017

Profesionální okruh ITF Pro sníží od roku 2019 počet vydělávajících hráčů

Na stránkách ITF bylo oznámena vize fungování profesionálního okruhu v dalších letech. Zprava přináší i to, že se okruh bude snažit snížit počet vydělávajících hráčů na okruhu. Zde je celý překlad.

ITF Představenstvo schválila zásadní restrukturalizaci profesionálním tenise na jeho vstupní úroveň.

Reformní program změn bude zahrnovat radikální snížení počtu skutečně profesionálních hráčů a vytvoření nové globální ITF Transition Tour v roce 2019, která bude poskytovat příležitosti pro další generaci talentovaných hráčů při vstupu na profesionální okruh.

Reformní program je odpovědí na tříletý výzkum, který byl proveden pod názvem ITF Player Pathway a který zkoumal profesionální a juniorský tenis a zahrnoval analýzu hráčů a události dat od roku 2001-13. Průzkumu se účastnilo více než 50.000 zúčastněných. Přezkoumáním bylo zjištěno, že existuje příliš mnoho hráčů, kteří se snaží soutěžit na profesionálním okruhu; příliš málo hráčům se daří prosadit; a věk těchto hráčů se zvyšuje. V současné době existuje asi 14.000 hráčů, kteří soutěží na profesionálních tenisových akcí a téměř polovina z nich nevydělává žádné odměny (prize money).

Přezkum rovněž zjistil, že trvá delší dobu pro hráče se dostat na vrchol úrovně tohoto sportu, a že mnoho talentovaných juniorských hráčů zaznamenává značné potíže při přechodu do profesionálního tenisu.

Za účelem vyřešení těchto problémů, rada schválila zavedení od roku 2019 ITF Transition Tour, jakousi novou kategorii dočasných turnajů na entry-level, která lépe pomůže při přechodu z juniorského do profesionálního tenisu a zajistí trvalou příležitost pro hráče z každého národa, aby mohl vstoupit na okruh. Tyto turnaje se budou konat v rámci lokalizované obvodové struktury, která snižuje náklady, zvyšuje příležitost pro hráče, a snižuje náklady pro organizátory.

ITF Transition Tour turnaje budou vytvořeny prostřednictvím stávajících turnajů $ 15,000 (Level I), který se již nebudou konat jako součást turnajů ITF Pro Circuit od roku 2019. Transition Tour turnaje nabídnou ITF vstupní body namísto ATP / WTA žebříčkových bodů, přičemž oba systémy budou propojeny s cílem zajistit, že čím více úspěšní hráči jsou schopni používat  a získávat své ITF vstupní body, tím budou přijímáni do okruhu ITF Pro Circuit.

ITF navrhovanou restrukturalizací bude radikálně snižovat počet profesionálních hráčů, kteří soutěží o ATP a WTA žebříčkové body. ITF Rozsáhlá modelová práce vedla k doporučení, že profesionálním okruhem se může živit skupina hráčů nejvýše 750 mužů a 750 žen hráčů. Tento nový přístup přinese jasnější a efektivnější profesní dráhu a zajistit, aby hladina finančních odměn ve ITF Pro Circuit události byla cílenější, aby zajistila, že další hráči si mohou vydělat na živobytí z profesionální hru.

Hráči na okruhu ITF Pro už využili rozsáhlého programu zvýšení peněžních příjmů v letech 2016 a 2017 po první části přehledu Player Pathway s celkovým výdělkem o zhruba 1,5 milionu dolarů.

ITF navrhla přechod pro juniory, kteří doplní tuto novou profesionální skupinu a zajistí, že všichni ostatní hráči, zejména nová generace vznikajících talentů, budou moci pokračovat a mít přístup k místním turnajům, které mohou vést ke vstupu do profesionálního okruhu.

ITF nyní úzce spolupracuje se svými členskými zeměmi, ATP a WTA na provádění přechodového turné, včetně potvrzení technických požadavků, rozvržení turnajů a nové struktury bodového hodnocení.

Prezident ITF David Haggerty uvedl: "Studie ITF Player Pathway je nejkomplexnějším přehledem profesionálního tenisu, který se kdy uskutečnil, a zdůraznil významné výzvy na bázi naší hry. V loňském roce se na profesionální úrovni zúčastnilo přes 14 000 hráčů, což je prostě příliš mnoho. Radikální změny jsou potřeba k řešení problémů přechodu mezi juniorskou a profesionální hrou, hrát cenově dostupně a mít dostupné náklady na turnaje.

"Už jsme učinili důležitý krok vpřed tím, že se zvýšily výhry na turnajích ITF Pro Circuit. Dalším krokem je zajistit, aby struktura profesionálního tenisu byla vhodná pro daný účel prostřednictvím cíleného přístupu k pracovním příležitostem, který vytvoří menší skupinu skutečných profesionálních hráčů. Zároveň je nesmírně důležité, abychom nezměnili šanci hráčů jakéhokoliv národa nebo zázemí, aby mohli zahájit svou cestu směrem k Top 100.

"Jsme přesvědčeni, že zavedení nové vstupní úrovně do profesionální cesty umožní hráči, aby učinili první kroky k tomu, aby se stali budoucími šampióny v rámci cílenější a cenově dostupnější struktury okruhu. Tyto změny také zajistí, že hráči a jejich členové týmu budou tomu rozumět a budou moci měřit jejich pokrok. "

Přezkoumání ITF Player Pathway bylo provedeno tak, aby plně porozuměli všichni struktuře turnajů na úrovni ITF Tour. Přezkum se zaměřil na zlepšení vstupu hráčů do profesionálního tenisu; Zvyšování odměn a schopnosti více hráčů vydělávat na živobytí; Zvyšování standardů událostí se zaměřením na ochranu integrity; A zajistit, aby rozvojové země měly příležitost vyrábět hráče světové úrovně.
1 comment:

Blogger said...

Překontrolovat eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde miliony klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

Kolektivní rozum Obchodníci, kteří využívají eToro's CopyTrader™, mají o 60 % větší šance na výhru

227,651,647 - Otevřené obchody na eToro